Venneforeningens bestyrelse

Bestyrelsesmedlemmerne vælges på skift ved den årlige generalforsamling. Museets repræsentant er dog født medlem af bestyrelsen. Efter generalforsamlingen konstituerer bestyrelsen sig med formand, næstformand, kasserer og sekretær. Suppleanterne deltager i bestyrelsesmøderne uden stemmeret.

HM.jpg

Henning Millard, formand og sekretær

Vestervænget 4
8963 Auning
Mobil 4194 4081
henningmillard@gmail.com

Erik Have.jpg

Erik Have, næstformand
Hindhøjen 135
8382 Hinnerup

Mobil 2331 1102

erik.have@hotmail.com

Finn Ellegaard.jpg

Finn Ellegaard, kasserer Vestervænget 2
8963 Auning
Mobil 2871 0553
finn@deo.dk 

IMG_3461.JPG

John Balle Jensen

Bestyrelsesmedlem
Firkløvervej 12        
8464 Galten
Mobil 2364 1402
tembi@live.dk

Niels Jørgen Jensen.jpg

Niels Jørgen Jensen
Bestyrelsesmedlem
Mobil 4033 7501
njjensen@gmail.com

Jørgen Klausen.jpg

Jørgen Klausen

Bestyrelsesmedlem
Hejlskovvej 36, 8544 Mørke

solholthejlskov@gmail.com

Anne Bjerrekær.jpg

Anne Bjerrekær
Direktør for
Det Grønne Museum
Mobil 2080 1278
ab@dgmuseum.dk

96b368f9b5.gif

1. suppleant

Elsebeth Mogensen
Juelsgårdsvej 13
8963 Auning
jappedijap@hotmail.com

96b368f9b5.gif

2. suppleant
Birthe Sørensen
Stadionvænget 6, Øster Alling
8963 Auning
birthe123@gmail.com