Venneforeningens bestyrelse

Bestyrelsesmedlemmerne vælges på skift ved den årlige generalforsamling. Museets repræsentant er dog født medlem af bestyrelsen. Efter generalforsamlingen konstituerer bestyrelsen sig med formand, næstformand, kasserer og sekretær. Suppleanterne deltager i bestyrelsesmøderne uden stemmeret.

Henning Millard, formand og sekretær

Vestervænget 4
8963 Auning
Mobil 4194 4081
henningmillard@gmail.com

Erik Have, næstformand
Hindhøjen 135
8382 Hinnerup

Mobil 2331 1102

erik.have@hotmail.com

Niels Jørgen Jensen
Bestyrelsesmedlem
Mobil 4033 7501
njjensen@gmail.com

Jørgen Klausen

Bestyrelsesmedlem
Hejlskovvej 36, 8544 Mørke

solholthejlskov@gmail.com

1. suppleant

Elsebeth Mogensen
Juelsgårdsvej 13
8963 Auning
jappedijap@hotmail.com

2. suppleant

Vibeke Binnerup
Hovedvejen 138
8963 Auning
Vibeke@vestdjursnet.dk

Finn Ellegaard, kasserer Vestervænget 2
8963 Auning
Mobil 2871 0553
finn@deo.dk 

John Balle Jensen

Bestyrelsesmedlem
Firkløvervej 12        
8464 Galten
Mobil 2364 1402
tembi@live.dk

Anne Bjerrekær
Direktør for
Det Grønne Museum
Mobil 2080 1278
ab@dgmuseum.dk

Venneforeningen Facebook lille.jpg

Det Grønne Museums Venneforening
Randersvej 4, 8963 Auning
Telefon 8648 3444
Mail: info@dgmuseum.dk

DET GRØNNE MUSEUMS VENNEFORENING

Venneforeningens formål er at støtte
Det Grønne Museum og fremme dets virke. Foreningen blev stiftet i 1982 under navnet Dansk Landbrugsmuseums Venneforening.
I 2017 skiftede foreningen navn til
Det Grønne Museums Venneforening.

SÅDAN BLIVER DU NEMT OG HURTIGT MEDLEM

Brug MobilePay nummeret 968875 *
eller
Send en mail til info@dgmuseum.dk 
eller
Opret et medlemskab i billetlugen, når du 
ankommer til Det Grønne Museum

* Husk ved indbetaling at opgive navn og adresse,
sådan at vi kan sende dig dit medlemskort og årbogen.

 

Vælg mellem 3 forskellige medlemskaber:
- Personligt medlemskab: 200 kr.
- Parmedlemskab: 300 kr.
- Medlemskab for foreninger/firmaer: 500 kr.